Geschiedenis

Eind 1996 kwamen afgevaardigden van 6 West-Vlaamse motorclubs die lid waren van de Vlaamse Motorrijders Federatie (V.M.F.) bij elkaar met het oog een toeristische afdeling op te richten in West-Vlaanderen, dit met het doel het motortoerisme in onze eigen provincie aan te moedigen.

Die 6 clubs waren :

  • MC Molenrijders Ruddervoorde
  • MTC ’t Komeerke Geluwe
  • Houtlandrijders Torhout
  • MTC Redbone Oost-Duinkerke
  • MTC Zedelgem
  • KMAC Menen

Zo ontstond TA West-Vlaanderen. De eerste verwezenlijking was een eigen treffen, iets wat heel vlug na de oprichting volgde want op 16 maart 1997 vond te Ruddervoorde het eerste “VOORJAARSTREFFEN” plaats.

Hierna werd er uitgekeken om andere clubs warm te maken voor lidmaatschap, werd er een bestuur samengesteld bestaande uit een afgevaardigde van elke club die er vanaf het begin bij waren en werd er een intern regelment opgesteld. “’t Brugtje” werd het lokaal van T.A. West-Vlaanderen en op 5 september 1997 werd er een informatievergadering gehouden, een persvoorstelling over T.A. WVL die inmiddels uitgebreid had tot 10 motorclubs.

Het jaar nadien, in 1998, was T.A. WVL met 13 aangesloten motorclubs en werd er gestart met een eigen toerismekalender. De treffens van de aangesloten clubs werden in die kalender opgenomen en het daaropvolgende seizoen was er een prijsuitreiking. Tijdens datzelfde jaar vervoegden nog 3 clubs de rangen wat een totaal van 15 maakte.

Omdat het niet altijd over en/of met de moto moet zijn werd er in 1999 beslist om eens iets anders te organiseren. De geboorte van de ” INTERCLUBSPELEN “, een soort spel zonder grenzen waaraan iedere aangesloten club mag deelnemen samen met een andere club die ze zelf mogen uitnodigen.

Begin 2006 werd een nieuwe website online geplaatst en onderging het bestuur enkele wijzigingen.

Na de interclubspelen werd een nieuw alternatief gezocht wat er kwam op 4 oktober 2008 met de avond van T.A. West-Vlaanderen, een gezellig samenzijn op het einde van het seizoen met een warme maaltijd en gelegenheid tot dans. De avond van T.A. West-Vlaanderen werd 5 keer georganiseerd en werd begin 2013 afgeschaft wegens verlieslatend.

De volgende jaren kwamen er nog clubs bij en vielen er sommige weg.
Begin 2017 heeft TA West-Vlaanderen 18 aangesloten clubs.

Het lokaal van T.A. West-Vlaanderen is inmiddels verhuisd naar het PC den Hazelt te Rumbeke.