Ledenvergaderingen 2018

De komende ledenvergaderingen in 2018 gaan door op:

  • – vrijdag 1 juni
  • – vrijdag 31 augustus
  • – vrijdag 12 oktober

De ledenvergaderingen beginnen telkens stipt om 20u30 in PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 te 8800 Rumbeke.