Ledenvergaderingen 2018

De volgende ledenvergadering in 2018 gaat door op vrijdag 19 oktober.

De ledenvergaderingen beginnen telkens stipt om 20u30 in PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 te 8800 Rumbeke.